برخی از سوالات بیماران

برای کودکان و نوزادان چه مدت ناشتایی لازم است؟

کودکان و نوزادان معمولا آزمایش چربی ندارند و ناشتایی شبانه برای کودکان و پنج تا شش ساعت برای نوزادان کافی است.

ایا ازمایشات بایستی صبح انجام شوند؟

خیر.برخی آزمایشات مانند کورتیزول و ACTH بایستی صبح انجام شوند.برخی مانند آهن بهتر است صبح باشد.در سایر موارد در صورتیکه سایر شرایط رعایت شوند،در هر ساعتی می توانند انجام شوند.

برای اندازه گیری سطح دارویی چه زمانی مناسب است ؟

نمونه گیری بایستی در ساعت دریافت دارو و قبل از مصرف آن انجام شود.یعنی اگر داروی خود را در ساعت هشت صبح میل میکنید،بایستی قبل از هشت در حضور داشته و داروی خود را همراه داشته باشید که بلافاصله پس از نمونه گیری میل کنید.

ناشتایی یعنی چه و شامل چه موادی می شود؟

ناشتایی یعنی عدم استفاده از مواد غذایی بمدت مشخص که معمولا دوازده تا چهارده ساعت است .مصرف آب اشکالی ندارد و حتی مفید هم هست.

ایا دارو هم جزو ناشتایی محسوب می شود؟

به هیچ وجه داروی خود را قطع نکنید مگر با نظر پزشک معالج.

ایا برای کلیه تست های ازمایشگاهی ناشتا بودن الزامی است؟

خیر.قند وچربی ها مهم ترین تست هایی هستند که نیاز به ناشتایی دارند