آیا آزمایش اثر بخشی واکسن کرونا یا همان آزمایش آنتی بادی می تواند به شما بگوید که آیا واکسن کویید 19 موثر بوده است؟

 
با یک آزمایش میتوانید از میزان آنتی بادی،بعد از تزریق واکسن کرونا مطلع شوید.
 
افراد می توانند آزمایش آنتی بادی پس از تزریق واکسن کرونا را انجام دهند تا میزان تاثیر گذاری واکسن بر سیستم ایمنی بدن آنها مشخص می شود.پس از دریافت واکسن کرونا،مدتی طول می کشد تا آنتی بادی مورد نیاز در بدن تولید شده و فرد در برابر بیماری کویید 19 ایمن شود.بدن افراد معمولا 14 روز پس از دریافت دوز دوم واکسن کاملا ایمن شده و مقدار آنتی بادی افزایش می یابد.
پس دو هفته پس از تزریق دوز دوم واکسن یا بعد از آن زمان مناسبی برای انجام آزمایش آنتی بادی کرونا (نمونه گیری خون) می باشد.
 

چرا تست آنتی بادی کرونا پس از دریافت واکسن اهمیت دارد؟

 
به دلیل نوع واکسن تزریق شده،شرایط سنی و بیماری های زمینه ای پاسخ های سیستم ایمنی افراد به واکسن های کرونا متفاوت است به طوری که در برخی افراد نتایج آزمایش آنتی بادی کرونا نشان دهنده وجود مقادیر مطلوبی از آنتی بادی های واکسنی (آنتی بادی های تولید شده در بدن به واسطه تزریق واکسن) در خون است اما متاسفانه در بدن برخی دیگر این مقدار اندک بوده و ایمنی آن ها در برابر کرونا ضعیف تر خواهد بود (به ویژه شرایط سنی).هر میزان که سطح آنتی بادی ضد کرونا در خون بالاتر باشد،به همان نسبت سیستم ایمنی واکنش موثرتری در برابر ویروس های تهاجمی از خود نشان می دهد.البته طبق آخرین شواهد منتشر شده توسط مقامات وزارت بهداشت ، تقریبا تمامی بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه و با وضعیت ناپایدار افرادی هستند که واکسینه نشده اند.بنابراین اهمیت واکسن زدن و وجود آنتی بادی واکسنی در خون حتی به میزان کم،کاملا واضح و مبرهن است.
 

در صورت واکسینه شدن ولی منفی بودن تست آنتی بادی کرونا چه باید کرد؟

در صورت دریافت نتیجه منفی آزمایش آنتی بادی،فرد واکسینه شده نباید نگران یا مضطرب باشد زیرا این آزمایش آنتی بادی های واکسن های کرونا موجود که در برابر پروتئین سمبله ویروس ایجاد شده اند،تشخیص نمیدهد.
همچنین نباید نتیجه مثبت آزمایش آنتی بادی کرونا خود را به عنوان نشان دهنده سطح خاصی از ایمنی یا مصونیت در برابر عفونت کرونا در نظر بگیرید.زیرا هنوز به طور قطعی مشخص نیست که اثر محافظتی واکسن های کرونا تا چه مدت در بدن پایدار است.بنابراین با فرض اینکه به مرور این محافظت کاهش می یابد رعایت پروتوکل های بهداشتی و افزایش سطح ایمنی بدن بسیار مهم خواهد بود.