گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می¬افتد که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود، بنابراین باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود.
برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمائید:
•    ۴۸-۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماکیان)، ماهی، شلغم و تربچه خودداری کنید.
•    مصرف قرص های آهن و فرفولیک، کپسول هماتینیک و ففول، ایندومتاسین، کلشیسین، آسپیرین، بروفن، کورتن ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود. در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمائید.
•    نمونه باید سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود.
•    نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود